“Poltegor – Instytut”  Instytut Górnictwa Odkrywkowego

ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław
T: (+48) 71 348 82 00
F: (+48) 71 348 43 20
W: http://www.igo.wroc.pl
E: